Přejít k hlavnímu obsahu

M D Let s.r.o.

Pan Toman nejdříve pracoval v zahraniční společnosti. Poté zatoužil po vlastní firmě. A nyní? Má vlastní společnost a vyváží do zahraničí. Podívejte se na jeho cestu k úspěchu.

Přehrát video
  • Radek Toman

Co v pořadu nezaznělo

Jaké byly začátky vašeho podnikání?
Podnikat jsem začal v roce 2002, kdy jsem založil obchodní společnost (současná UNITOM s.r.o.), zabývající se zahraničním obchodem v oblasti strojírenství, konstrukcí strojů a zařízení a mezinárodní nákladní dopravou. Tato společnost zajišťovala v podstatě kooperační výrobu a další služby pro zákazníky ze západní Evropy u strojírenských výrobních firem v ČR.
Pro zajištění vlastních výrobních kapacit tato společnost odkoupila většinový podíl v malé výrobní společnosti M D Let s.r.o. a v roce 2004 se stala jejím 100% vlastníkem.
Již v roce 2008 jsme investovali 70 mil. Kč do výstavby a vybavení nového výrobního závodu společnosti M D Let s.r.o. Za poslední 3 roky bylo investováno znovu více jak 40 mil. Kč do další výrobní haly a nových technologií. V současné době pracuje v naší společnosti přes 60 pracovníků a roční obrat společnosti je 110 mil. Kč, z toho vývoz tvoří cca 96 % produkce.
Dostavila se nějaká krize? Pocit neúspěchu? Pokud ano, jak jste ji překonal a co vám toto období přineslo?
Velký pocit neúspěchu se dostavil v počátku období celosvětové finanční krize, která v roce 2009 přinesla zásadní pokles obratu a zisku firem. Tato skutečnost byla velkou výzvou, ale měl jsem štěstí na kvalitní spolupracovníky a podařilo se nám společně udržet firmu v kladných číslech. Udělali jsme zásadní změny v systému řízení výroby, také jsme změnili obchodní strategii, tvorbu cen a portfolio zákazníků. Od roku 2010 roste společnost M D Let s.r.o. obratově v průměru o 10 % ročně, nárůst přidané hodnoty za poslední 4 roky je více jak 25 % ročně.
Máte pocit, že má to, co děláte, potenciál? Co vás nutí jít dál?
Strojírenská výroba je obor, který přináší viditelné výsledky vaší práce. Ze základního materiálu a dalších komponentů vyrobíte nějakou funkční součástku, stroj nebo třeba celou výrobní technologii. Dnes, kdy je nejen v Evropě obecně preferován odklon od klasické výroby ve prospěch jiných činností a služeb, vidím velkou šanci vyrábět v ČR stále složitější a kvalitnější výrobky. A tyto výrobky s vysokou přidanou hodnotou budou umožňovat další investice do nových technologií a našich zaměstnanců.
Co považujete za váš největší dosavadní úspěch?
Za největší úspěch považuji to, že je naše firma spolehlivým dlouhodobým dodavatelem strojírenských výrobků pro naše partnery v zemích EU a Norska. A jedná se o velice náročné zákazníky patřící ke světové špičce ve svém oboru.
Díky jaké vaší vlastnosti jste to dotáhl tak daleko?
Díky vytrvalosti, cílevědomosti a ochotě stále se učit nové věci. Hodně důležité je mít při podnikání i tu trochu štěstí...
Co vás na tom všem baví nejvíc?
Je to zajímavá práce v zajímavém oboru s velkou možností seberealizace.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Podnikání obětuji spoustu svého volného času, ale naštěstí mě podnikání zatím docela baví.
A kam dál? Jak vidíte svoji budoucnost? Přemýšlíte o tom, co bude za pár let? Co bude s firmou?
Rád bych firmu dále rozvíjel. Pro příštích několik roků připravujeme dvě zásadnější investice do nových budov, technologií a dalšího zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který hodlá podnikat? (buďte prosím konkrétní)
Moje rada pro začínající podnikatele je nebát se nových výzev, nepodléhat prvním neúspěchům a vytrvat ve svém snažení. Při rozvoji firmy hledat lidi s dobrým charakterem a ochotou spolupracovat. A tuto zásadu uplatňovat nejen při nabírání zaměstnanců, ale zejména při výběru případných společníků do podnikání.