Přejít k hlavnímu obsahu

Ekofarma Strakovec s.r.o.

Láska k přírodě přivedla Jiřího Čtvrtečku k podnikání. Zemědělství se věnoval nejen na škole a ve volném čase, ale také ve svém profesním životě. V současné době je majitelem ekofarmy Strakovec, která je zaměřená na chov skotu a údržbu podhorské krajiny Orlických hor. Specifické podmínky a nástrahy zemědělského sektoru vám odhalí další díl oblíbené série Cesty k úspěchu.

Přehrát video
  • Jiří Čtvrtečka

Co v pořadu nezaznělo

Co vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Absolvování střední a vysoké školy zemědělského charakteru ve mně prohlubovalo zájem o zemědělství. Touha mít prostor pro realizaci vlastních konkrétních myšlenek bez nutnosti přizpůsobování se jiným lidem.
Po základní škole jsem nastoupil na Střední zemědělskou školu v Kostelci nad Orlicí. Poté následovalo vysokoškolské studium na Agronomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Již během střední školy jsem brigádně začal působit ve firmě LABRIS, s.r.o. a později i ve firmě EKOFARMA Strakovec, s.r.o. Po absolvování vysoké školy jsem ve firmách nastoupil do zaměstnaneckého poměru. Souběžně jsem se v roce 2004 registroval jako soukromě hospodařící rolník. Od roku 2013 jsem byl jedním ze společníků firem a jednatelem, v současnosti obě firmy řídím sám.
Jak jste začal podnikat?
Zpočátku pronájmem malé výměry zemědělské půdy - rostlinná zemědělská výroba. Zároveň jsem byl zaměstnancem v zemědělském podniku. Následovalo darování podílu od mého otce ve firmách LABRIS, s.r.o. a EKOFARMA Strakovec, s.r.o. zabývajících se zemědělskou výrobou.
Jaká je historie Vaší firmy? A jaké okamžiky v její historii byly nejdůležitější?
Nejdůležitější okamžik byl samotný vznik obou firem. Firma LABRIS, s.r.o. vznikla v roce 1997 po rozpadu zemědělského družstva. Na počátku byla klasickou zemědělskou farmou, v roce 2002 se louky a pastviny oddělily od klasického konvenčního hospodaření, přešly na ekologický režim a byla založena další společnost - EKOFARMA Strakovec. Společnost LABRIS, s.r.o. obhospodařuje necelých 500 ha orné půdy a zabývá se rostlinnou výrobou, zejména osiv zemědělských plodin.
Nově vzniklá firma EKOFARMA Strakovec, s.r.o. je zaměřená na chov skotu v ekologickém režimu a údržbu podhorské krajiny Orlických hor. To spočívá v odchovu skotu bez tržní produkce mléka (bez dojení) a produkci zástavového skotu. EKOFARMA Strakovec, s.r.o. nyní hospodaří na 500 ha luk se 180 kusy masného skotu, který je rozdělen do tří stád. Původně vlastnili obě firmy čtyři společníci, nyní firmy vlastním a řídím sám.
Jaká jsou specifika podnikání ve vašem oboru?
Specifické v zemědělském podnikání je to, že část „výrobního procesu" nelze nikterak ovlivnit. Tím mám na mysli přírodní podmínky a vysokou závislost na nich. Přírodní podmínky značně ovlivňují výnosy v rostlinné výrobě (LABRIS) a přírůstky u telat v živočišné výrobě (EKOFARMA Strakovec). Dále bych do specifik zařadil z sezónnost jednotlivých prací a obchodů. Výzvou pro nás je péče o udržení úrodnosti zemědělské půdy.
Co je na vašem podnikání nejtěžší?
Za nejtěžší považuji udržet si základní výrobní faktor, což je zemědělská půda. S tím souvisí i péče o vlastníky půdy. Část tržeb každoročně investujeme do nákupu vlastní půdy pro stabilizaci firem. Prioritou je udržení stávajících a získávání nových zákazníků – v našem případě odběratelů osiv.
Jak nyní vidíte budoucnost Vaší firmy?
Chtěli bychom dále postupovat ve finalizaci produktů a implementovat tak do těchto procesů naše myšlenky. Prostor vidíme v dodávání kvalitního bio hovězího masa ke koncovým spotřebitelům, což v rostlinné výrobě spočívá v dodávání kvalitního osiva s vysokou přidanou hodnotou na trh.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak poučil?
Za největší podnikatelský úspěch považuji ovládnutí poměrně vysokého procenta českého trhu s osivem máku. Poučil jsem se z toho, jak těžké může někdy být podnikat ve firmě s více společníky.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Ne!
Čím se při své práci řídíte?
Přírodními zákony. Pravidlem, že řešení problémů člověk nesmí odkládat, ale přistupovat aktivně.
Které z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Spolupracovat s přírodou a používat stejné zákony. Motivací pro mě je to, že i v oboru s tisíciletou tradicí jako je zemědělství, stále dochází k ohromnému vývoji. Také já se aktivně snažím být přínosem pro výzkum a předávat nové poznatky.
Jak jste získali finanční prostředky pro rozvoj Vašeho podnikání?
Velké investiční záměry (nákup půdy, strojového vybavení, investice do technologií) pořizujeme na úvěr. Většina těchto investic má dlouhodobý charakter. To nám velice pomáhá v rozvoji. V některých letech je třeba použít i provozní úvěr, hlavně v závislosti na sezónnosti, která se v zemědělství nedá ovlivnit.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat? Buďte prosím konkrétní.
Od počátku směřovat k podnikání sám na sebe bez dalších společníků. Dále se významně věnovat ochraně know-how. Dívat se kolem sebe a tím čerpat potřebnou inspiraci. I pro někoho nepodstatné myšlenky vyzkoušet dle vlastního přesvědčení. To může někdy vést k zajímavým závěrům. Jinak podnikatelé jsme všichni, jen záleží na objemu obhospodařovaného majetku.