Přejít k hlavnímu obsahu

AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Pan Kubiš měl svoji činnost předurčenou – narodil se na statku, vystudoval zemědělskou školu a začal pracovat v JZD. Jak pokračovala jeho cesta k úspěchu?

Přehrát video
  • Josef Kubiš

Co v pořadu nezaznělo

Jaké byly začátky vašeho podnikání?
Směr mé životní dráhy byl dopředu daný. Narodil jsem se na statku, rodiče měli 24 ha zemědělské půdy a 6 ha lesa. Když jsem absolvoval základní školu, tak jsem musel jít do zemědělství. V době kolektivizace byla práce v zemědělství podřadná a mně bylo řečeno: „na vašich polích si musíte dělat sami."
Nikdy jsem ale nelitoval, že pracuji v zemědělství. Vystudoval jsem střední zemědělskou technickou školu a pak vysokou školu v Praze-Suchdole. Do družstva v Jesenici jsem nastoupil v roce 1978, nejprve jsem byl ve funkci hlavního agronoma a v roce 1990 jsem byl zvolen předsedou družstva. Podílel jsem se na transformaci družstva ze socialistického JZD na soukromý podnik v tržním hospodářství. Zvolili jsme formu akciové společnosti.
Kdy se vám začalo dařit? Kdy nastal ten „zásadní zlom“?
Po překonání těžkého transformačního období v prvé polovině devadesátých let se nám začalo dařit. Zaplatili jsme dluhy, které jsme měli u bank a podnik se začal rozvíjet. Hlavní zlom v úspěšnosti našeho podnikání byl v tom, že všichni zaměstnanci se přesvědčili o tom, že podnik má perspektivu, že se nejen dokáže udržet v konkurenčním prostředí tržního hospodářství, ale že má na to, aby se úspěšně rozvíjel.
Dostavila se nějaká krize? Pocit neúspěchu? Pokud ano, jak jste ji překonal a co vám toto období přineslo?
Největší krizi jsme měli v letech 2002 a 2003, kdy nejprve přišly velké záplavy a pak extrémní sucho. Na překonání krize jsme snížili u všech pracovníků mzdy o 10 %, omezili výdaje, ale na druhé straně to semklo všechny zaměstnance a utužilo jejich vztah k podniku. O úspěšnosti našeho podnikání svědčí ekonomická čísla. Majetek AGRO Jesenice se zvýšil od založení v roce 1992 pětkrát, ze 140 mil. Kč na 700 mil. Kč, produktivita práce na jednoho pracovníka se zvýšila více jak desetkrát.
Máte pocit, že má to, co děláte, potenciál? Co vás nutí jít dál?
Práce v zemědělství je velmi zajímavá. Je to práce s živou přírodou, každý rok je jiný a kdo chce dosahovat dobrých výsledků, musí neustále sledovat nové věci, ať ve výzkumu nebo v rozvoji nových technologií.
Co považujete za váš největší dosavadní úspěch?
Za největší úspěch považuji dosahování špičkových výsledků nejen v rámci Česka, ale i u některých činností v rámci EU i světa. Na těchto výsledcích se podílí většina pracovníků a je radost je dlouhodobě sledovat, jak roste jejich odborná úroveň.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Aby práce, kterou děláme, měla dobré výsledky, tak nás musí bavit a musíme jí obětovat i něco navíc. Na druhé straně je potřeba se věnovat i rodině, která vám pak poskytuje dobré zázemí. Nemyslím si, že i přes pracovní nasazení jsem musel obětovat rodinu. Podle mě se to dá skloubit dohromady.
A kam dál? Jak vidíte svoji budoucnost? Přemýšlíte o tom, co bude za pár let? Co bude s firmou?
Jsem ve věku, kdy už musím přemýšlet, co bude za pár let. Musím uvažovat, co bude s firmou po mně, až skončím. Ve firmě jsem již 37 let a každý dobrý šéf si musí vychovat svého nástupce. Řízení provozu jsem již předal svému nástupci, který je ve firmě přes 20 let a sám se věnuji jen strategii podniku.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který hodlá podnikat? (buďte prosím konkrétní)
Těžko radit někomu, jak má podnikat. Vždy jsem se ale řídil tím, že vedoucí pracovník má jít osobním příkladem. Nemůže kázat vodu a pít víno. Na to se hodí Masarykovo heslo: „Nebát se a nekrást." Pro šéfa podniku se nejlépe hodí české slovo „vedoucí". Ten má lidi vést a ne být jen manažer a lidem nařizovat.
Medailonek
Josef Kubiš pracuje v Agru Jesenice od roku 1978, nejprve jako hlavní agronom a od roku 1990 jako předseda představenstva a ředitel. Od založení Agrární komory se podílí na její činnosti. V letech 1998-2002 zastával funkci viceprezidenta AK ČR, viceprezidentem byl opět zvolen v roce 2014. V roce 1997 byl finalistou soutěže Manažer roku, v roce 2014 byl vyhlášen manažerem odvětví a umístil se v TOP 10.
Podnik AGRO Jesenice a.s. dosahuje trvale dobrých hospodářských a ekonomických výsledků. V roce 2000 byl vyhodnocen jako nejlepší podnik v oboru zemědělství a potravinářství a v roce 2004 obdržel cenu hejtmana Středočeského kraje.
Ing. Kubiš je ženatý, otec dvou dětí. Ve svém volném čase se věnuje sportu - lyžování, jízda na kole, horská turistika, kondiční běh a mezi jeho koníčky patří i cestování a historie.