Přejít k hlavnímu obsahu

RCE systems s.r.o.

Vývoj hardware a software je oborem této mladé společnosti dvou majitelů, kteří se začali úspěšně věnovat robotice a mechatronice. Podívejte se na jejich zajímavý příběh.

Přehrát video
  • Ing. David Herman, Ing. Aleš Marvan

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
K podnikání nás přivedla možnost zakázkového vývoje, kde se uplatnily zkušenosti každého z nás. Rovněž jsme měli jasno, v jakých oblastech se chceme dále profilovat a indicie, že prostor pro firmu zabývající se robotikou, počítačovým viděním a vestavěnými systémy je a že se s tím, co umíme, neztratíme.
Jak jste začal/a podnikat?
Myšlenka začít podnikat přišla během doktorského studia na FIT VUT, kde jsme spolu s kolegou vytvořili silný tandem v oblasti vývoje SW a HW a stavěli na zkušenostech z dříve realizovaných hi-tech projektů a robotiky. Naše okolí tento krok kvitovalo, podpořilo a podporuje nás i nadále. Bez jeho podpory bychom určitě nebyli tak daleko, jako nyní, za což mu patří velký dík.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
RCE systems má poměrně krátkou historii, nicméně za tu dobu jsme stihli realizovat celou řadu zajímavých projektů. Vždy to byly ty okamžiky, kdy jsme vyvíjený systém po několika týdnech práce spustili a ono to fungovalo a fungovalo to dobře.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Snažíme se pohybovat na hraně možností současné výpočetní techniky. Technologie se velmi rychle vyvíjí, být úspěšný v tomto oboru proto znamená neustále sledovat současné trendy, zajímat se o soudobé přístupy a vzdělávat se. V našem případě jde často i o multioborovou problematiku a pouze znalost IT mnohdy nestačí.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Zaklapnout notebook, zavřít dveře od kanceláře a najít si čas pro sebe. Najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Občas to není jednoduché.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Chceme se profilovat v oblasti robotických systémů a zpracování obrazu. Hledat nové a neotřelé aplikace, ve kterých tato technologie najde uplatnění. Rádi bychom nadále prohlubovali spolupráci se současnými partnery a více pronikali na zahraniční trhy, kde se nám již nyní otevírají poměrně zajímavé příležitosti.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil/a?
Za velký úspěch považujeme to, že se nám podařilo vytvořit funkční a efektivní tým šikovných lidí, které práce baví a se kterými je radost pracovat a posouvat se dál. Podařilo se nám vybudovat si dobré jméno a naši zákazníci jsou s našimi výsledky spokojeni a sami přicházejí s dalšími projekty a náměty na realizaci.
Musel/a jste podnikání něco obětovat?
To, co děláme, nás baví a naplňuje. Zároveň nás to posouvá dál. Takže ne, nic jsme neobětovali. To je spíše otázka na naše rodiny, které to asi vidí jinak...
Čím se při své práci řídíte?
Snažíme se nabízet profesionální služby a řešení. Řídíme se zásadou „náš zákazník, náš pán", a to jak při krátkodobé, tak i dlouhodobé spolupráci. K problémům přistupujeme systematicky a neslibujeme nemožné. Naším cílem je získat si důvěru našich partnerů a hledat řešení, která jsou výhrou pro obě strany.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Na podnikání nás baví především různorodost projektů, přístup ke špičkovým technologiím v našem oboru a práce s lidmi, kteří mají podobný zápal a nadšení jako my.
Co Vám pomohlo na startu Vašeho podnikání?
Na začátku nám pomohly dobré reference z předchozího profesního působení, kontakty a pomoc a podpora nejbližšího okolí. Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal/a člověku, který se chystá začít podnikat? (buďte prosím konkrétní) Zájemcům o podnikání bych poradil, aby toto rozhodnutí dobře zvážili zejména v dlouhodobém kontextu a racionálně si odpověděli na otázku, proč podnikat, jaká bude jejich role a kam se chtějí vyvíjet. Pokud jsou v něčem dobří, mají co nabídnout, mají představu o trhu a poptávce, povědomí o konkurenci a mají zakázku, která pro ně bude představovat start, včetně vědomí rizik, aby nezkrachovali a prosadili se, tak mají dobrou startovací pozici. Důležité je rovněž zázemí a samozřejmě trochu toho podnikatelského štěstí.