Přejít k hlavnímu obsahu

ACE-TECH s.r.o.

Společnost ACE-TECH se specializuje na soustružení a obrábění soustružených a frézovaných dílů. Vyrábí parní turbíny, generátory, šrouby, matice a další součástky pro automobilový, energetický či strojírenský průmysl. Podnikatel Jan Vrba od roku 2006 úspěšně rozšiřuje svou firmu, která má aktuálně více než 30 zaměstnanců. Podívejte se na jeho příběh a podnikání v odvětví, jehož základem je přesnost a technologicky náročná výroba.

Přehrát video
  • Jan Vrba

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Primárním motivem byla nechuť dále pokračovat v zaměstnaneckém poměru a chuť dělat, co mě baví. Shodou okolností se v té době (konec roku 2001) vyskytla šance dělat servisního technika jednomu světovému výrobci obráběcích strojů. Při dojednávání kontraktu došlo k přehodnocení mého zařazení a nakonec jsem se stal prodejním inženýrem pro Moravu.
Jak jste začal podnikat?
Pokud hovořím o osamostatnění v roce 2002 (OSVČ), začal jsem navštěvovat a jednat s potenciálními zákazníky, tedy výrobními firmami, které měly CNC obráběcí stroje. Díky znalostem z předchozích zaměstnání jsem obráběcím strojům rozuměl a byl jsem v prodejích úspěšný. V roce 2006 jsem založil společnost s ručením omezeným, převedl na ni aktivity spojené s prodejem obráběcích strojů, na začátku roku 2007 přibral společníka se zkušenostmi s výrobou, koupil první CNC soustruh a v květnu 2007 jsme začali s výrobou.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v její historii?
Pokud se bavíme o ACE-TECH s.r.o., založil jsem ji v roce 2006 a v roce 2007 jsme začali s výrobou. Stěžejním okamžikem bylo setkání u jednoho, v té době potenciálního zákazníka, kde jsem byl osloven, zda zvládneme vyrobit velmi přesné a výrobně obtížné dílce ve velmi krátkém čase. Jinými slovy, byl jsem ve správný čas na správném místě. Díky tomu jsme rychle expandovali a v průběhu 18 měsíců se rozrostli na firmu se 4 novými CNC stroji. Následovala krize, kdy průmyslové obory, pro které jsme vyráběli, byly velmi zasaženy. Krizi jsme díky flexibilitě i naspořeným finančním prostředkům přežili a od té doby sice pomaleji, ale stabilně rosteme.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Jedním ze specifik je vysoká odpovědnost a také obtížné shánění pracovníků. Ale myslím, že stejné problémy řeší v podstatě všechny firmy bez ohledu na obor.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Za nejtěžší považuji nerovné podmínky podnikání (dotace nejsou dostupné pro všechny, daně, pobídky), velké byrokratické zatížení, mnohdy nesmyslná nařízení z oblasti BOZP či životního prostředí a špatná dopravní infrastruktura.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Budoucnost vidím v neustálém rozvoji, sledování trendů, aplikaci nejmodernějších technologií (komplikované výrobní technologie, automatizace, Průmysl 4.0) a zvyšování kvalifikace všech spolupracovníků.
Co považujete za Váš největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Nepovažuji se zvlášť úspěšného podnikatele, znám spoustu úspěšnějších. V každém případě mě v poslední době potěšil zvýšený zájem zkušených operátorů, který je založený na naší dobré pověsti a špičkovém technickém zázemí. Dále to, že jsme ve vlastní výrobní hale a k 10. výročí firmy se nám podaří dokončit nákup okolních pozemků v průmyslovém areálu.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Bohužel je podnikání na úkor volného času a času tráveného s rodinou, ale snažím se to nepřehánět a nějaký čas na rodinu i relax si rezervovat.
Čím se při své práci řídíte?
Dělat cokoliv nejlépe, jak umím, abych si nemohl říct, že jsem mohl udělat víc.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Baví mě vyjednávání s lidmi a pak celkový rozvoj firmy.
Jak jste novou techniku financovali?
Naposledy jsme díky bance financovali špičkový multifunkční CNC stroj za cca 500.000 € a v současné době jednáme o financování nákupu pozemků v našem areálu, abychom měli možnost dalšího rozšiřování.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat?
V každém případě byl měl o oboru, ve kterém se chystá podnikat, něco vědět. Ale asi ne všechno, protože pak by nezačal nikdy.
Dále je třeba mít vizi, být pozitivní a připravený řešit nepříjemné nebo obtížné situace.
A hlavně to musí člověka bavit!