Přejít k hlavnímu obsahu

K2 Machine

Pana Michala Kota přivedla k podnikání touha vybudovat vlastní společnost a realizovat své plány. V roce 2011 založil firmu K2 Machine, která se zabývá vývojem a stavbou robotických systémů a výrobních linek. Jaké byly jeho podnikatelské začátky? A co ho na podnikání nejvíce baví? Podívejte se na další inspirativní příběh pořadu Cesty k úspěchu.

Přehrát video
  • Michal Kot

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Chuť vybudovat vlastní společnost, zkusit dělat věci jinak než v dosavadním zaměstnání.
Jak jste začal podnikat?
První jednoduchý přípravek vznikl na 30 denní zkušební verzi programu pro konstruktéry. Pokračovali jsme na dalších jednoduchých přípravcích.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Firma byla založena v září v roce 2011 dvěma společníky. Během let se rozrostla ve společnost, která v oblasti dodávek jednoúčelových strojů zaujímá významnou pozici na českém trhu a postupně se prosazuje i v dodávkách celých automatických procesů. V dnešních dnech společnost zaměstnává 40 zaměstnanců.
  • Září 2011 založení společnosti na vývoj strojů a zařízení
  • 2013 zahájení vlastní montáže strojů a zařízení
  • 2014 zahájení vlastní výroby strojních komponentů
  • 2015 získání certifíkátu ČSN EN ISO 9001
  • 2017 zahájení vlastní výroby rozvaděčů, společnost je zcela autonomní v dodávkách zařízení
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Vývoj a stavba jednotek kusů zařízení s unikátním technickým řešením.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
V krátkém čase najít nejspolehlivější, cenově přijatelné řešení, jeho realizaci a uvedení do spolehlivého provozu.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Připravit firmu na realizaci nového areálu společnosti.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Sestavení kolektivu zaměstnanců ve fungující dobře komunikující celek. Vytvoření skupiny stabilních zákazníků přinášejících prestižní zakázky, aplikování nejnovějších trendů automatizace a robotizace. Poučení jsme z vlastních podcenění definování zadání od zákazníka.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Část rodinného života a volných finančních prostředků, zejména v prvních třech letech.
Čím se při své práci řídíte?
Neurazit zákazníka, neurazit zaměstnance, neurazit sebe. Navrhnout zařízení, které bude zákazník chtít a dodat ho dříve, dokud ho ještě chce.
Cílem vedení Vaši firmy, zabývající se vývojem a stavbou robotických systémů a výrobních linek je zřejmě upevnění obchodních vztahů s partnery a snížení obchodních rizik. Jakým způsobem tato rizika ošetřujete?
Jako firma obecně pracujeme a rozlišujeme zejména rizika: Technická - vznikají díky neustálému rozvoji a inovacím technologických zařízení, technologií či výrobních prostředků. Garance a servisu - vystupují jako náklady na garanční opravy vlastního produktu s díly od subdodavatelů. Náklady se stanovují v odhadovací výši. Finanční - ztráta plynoucí z technického a garančního rizika. Kompletní analýza těchto rizik se provádí na začátku projektu. Po jejich posouzení se snažíme odhadnout pravděpodobnost výskytu určitého nebezpečí a odhadnout finanční škody. Jedná se především o využití statistiky vytvářené na základě vyhodnocení dříve realizovaných projektů. Používáme dvě strategie ošetření finančních rizik: 1/ Kvantitativní posouzení je zahrnuto do ceny projektu. 2/Preventivní rezerva - revolvingový úvěr, bankovní záruky
Co z aktivit spjatých Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
První spuštění každého nově vymyšleného zařízení a zlepšování případných nedostatků. Rostoucí firma, spokojený kolektiv.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat? (buďte prosím konkrétní)
Pochopit rozdíl, jak přemýšlí a co dělají odlišně chudí lidé, střední vrstva a bohatí.