Přejít k hlavnímu obsahu

Profi plech Moravia

Podnikatel Martin Odehnal založil společnost Profi plech Moravia v roce 2001. Začínal v pronájmu se třemi zaměstnanci a v současnosti se může pochlubit vlastními výrobními prostory a 75 zaměstnanci. Společnost se zaměřuje na zakázkovou i sériovou výrobu různých plechových dílů. Podívejte se, proč se pan Odehnal rozhodl podnikat v tomto oboru a co by poradil začínajícím podnikatelům.

Přehrát video
  • Martin Odehnal

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Jako zaměstnanec jsem se snažil odvádět kvalitní práci ve firmě, která měla obdobné výrobní zaměření. Bohužel jsem narážel na rozdílné názory majitele, jak kýženého výsledku dosáhnout. Těžko se argumentuje úspěšnému podnikateli, který dokázal vybudovat firmu z garáže až do podoby úspěšné strojírenské firmy. A tak přišel okamžik, kdy jsem se chtěl pokusit sám sobě ukázat, že to jde i jinak. Tvrdil jsem, že je důležité nabídnout zákazníkovi nejen vlastní výrobu, ale i něco navíc, v té době zatím ne běžnou věc, a to určitý servis. Díky tomu se pak s určitostí zákazník vrátí i příště.
Jak jste začal podnikat?
Oslovil mě zákazník, který byl nespokojen se stávajícím dodavatelem svých dílů, abych mu pomohl najít jiného dodavatele. Při konzultaci jeho specifického problému s dodávkami životně důležitých komponent, jsem mu navrhl opustit koncepci subdodávek a zaměřit se na vlastní výrobu, kde si může sám pohlídat požadovanou kvalitu. Sice ho můj návrh zaujal, ale neměli úplně odvahu se pustit do úplně nového oboru. Po spoustě hodin strávených rozpočtem potřebných investic do CNC technologií a jejich pravděpodobné návratnosti jsme dospěli k názoru, že by to mohlo být realizovatelné. Došlo k dohodě o společném postupu, kdy já se svojí firmou budu zajišťovat, aby již nikdy v budoucnosti nemuseli řešit problémy s kvalitou, ale i s termínem dodávek, který do té doby nemohl ovlivnit
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Firmu jsem založil v roce 2001 jako OSVČ. Vlastní výrobu jsem rozjel začátkem roku 2002 v pronajatých prostorech, jedním zapůjčeným CNC strojem a třemi zaměstnanci. Jediným cílem bylo dokázat, že každý problém má své řešení. Díky výsledkům, které potvrzovali moji původní teorii, byl zákazník spokojen a spolupráce se začala rozšiřovat. V té době jsem neměl žádné rozsáhlé vize, které by určovali moji budoucí cestu. Šlo jen o tvrdou práci, kde jsem se každý den učil pochopit specifiku problému zpracování plechu. Velkým zlomem bylo společné rozhodnutí se zákazníkem, že sladíme činnost našich firem tak, aby technologicky na sebe navazovaly. Došlo k nákupu první CNC technologie na laserové řezání plechu. Byl to starší stroj s výraznými znaky nepřetržitého provozu. Servisní a dodavatelská firma nás varovala, abychom tento stroj nekupovali. Bohužel potkaly nás veškeré závady, které předpovídali. I když bylo udržování tohoto stroje v provozu finančně a morálně náročné, tak pro budoucí rozvoj firmy naprosto zlomové. Dnes zodpovědně můžu říct, že bychom si v té době na nákup nového laseru netroufli.
Dalším důležitým momentem byla hospodářská krize v roce 2009. Nepředstavitelný pokles výroby, který firmu téměř položil. Touha přežít toto období nás naučila novým dovednostem, které využíváme dodnes. Začali jsme nabízet stále komplexnější a náročnější výrobky včetně návrhu designu a konstrukční přípravy. Rozhodnutí nečekat na dokumentaci od zákazníka, ale přímo nabízet práci konstruktérů je velkou výhodou. Navíc při vlastní konstrukci se dokážeme lépe přizpůsobit vlastní technologiím.
Významná část zisku byla investována do nákupu dalších technologií. Přesto jsme dospěli do okamžiku, kdy jsme firmu již museli přestěhovat do vlastních prostor. Aniž bych si to kdy předtím byl ochoten připustit, tak nové reprezentativní prostory společně s dobrou pověstí oslovily nové zákazníky.
Posledním důležitým krokem bylo spojení výrobních aktivit se současnými společníky. Dalo by se říct, že se ze zákazníků stali partneři. Dlouhodobě jsme měli vzájemně provázanou technologii, tak bylo logickým krokem dát vše pod jednu střechu a výrazně tak ulevit nejen administrativě.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Hlavním oborem podnikání je zpracování plechu a vše s tím spojené. Začíná to nákupem kvalitního materiálu, přes řezání, ohýbání, tváření, svařování, broušení, povrchové úpravy až po konečnou montáž a případně i montáž elektronických komponentů. Kromě toho, že dnes již téměř nemáme učiliště, která dřív učila zámečníky, tak obor zaměřený čistě na práci s plechem neexistuje žádný. Žádná škola se nezabývá moderními technologiemi na zpracování plechu a specifikami při jeho ohýbání, tváření a svařování. Je to o každodenním hledání nových postupů. Každého jednoho zaměstnance musíte na vlastní náklady vyškolit, předat mu část vlastních znalostí.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Jsme firma typu job shop, kdy nemáme úplně vlastní produkt, který by distribuovala na trh. Nejtěžší je zajistit dostatečný objem zakázek, abychom pokryli všechny technologie a dokázali zaměstnat každého pracovníka. Neustále se musíme zdokonalovat a vybavovat moderními CNC systémy tak, abychom měli určitý náskok nad tvrdou konkurencí, která v našem oboru panuje.

Velmi obtížné je také komunikovat s konstruktéry zákazníků, kteří jsou zkostnatělí zažitými zastaralými postupy. Trvají na nesmyslných tolerancích, které pro funkci výrobku nemají žádný význam. A pokud jim navrhnete provést změnu, která by výrobu zlevnila, tak úplně cítíte, že ji nechtějí prosadit. Mnohdy jen pro to, aby si sami nepřidělali trochu práce.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Není na místě mít megalomanské plány. Jak se říká méně je někdy více. V současnosti jsme firmu postavili na docela pevný základ, kdy je ze značné části soběstačná. Objem kooperací se dostává na historické minimum. Teď je důležité soustředit se na to, co máme a naučit se nejlépe využít potenciálu technologií, které máme k dispozici.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil
Jako úspěch, který předčil veškeré vize z mých začátků, je skutečnost, kam se v rámci podnikání podařilo posunout. Z pronájmu se třemi zaměstnanci až do vlastních reprezentativních výrobních prostor a firmou čítající 75 zaměstnanců, kterým každý den můžu nabídnout smysluplnou práci.
Ponaučení vidím ve stále platnosti hesla „co tě neporazí, to tě posílí“ společně s vědomím toho, že jen práce na odváděná na 100% může přinést ovoce.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Asi jako každý, kdo se živí výrobou. Je to obrovská spousta času, o který jsem okradl nejen rodinu, ale i přátele.
Čím se při své práci řídíte?
Selským rozumem a heslem „chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě“.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Sledovat nové trendy ve strojírenství a implementovat nová řešení do výroby. Dokázat, že každý problém má řešení, jen je někdy nutné se podívat i z jiného úhlu pohledu.
Úspěch, kterého jste dosáhl, si jistě vyžádal nemalé finanční investice. Jak řešíte vybavenost podniku potřebnou technikou?
V dávné minulosti jsme nakupovali jen to, na co jsme měli prostředky. Postupem času rostl tlak ze strany zákazníků natolik, že jsme začali využívat pro nás levnější bankovního financování, namísto vlastního k nákupu nových technologií. Pro zakázkovou firmu není jednoduché bankám, ale i sobě prokazovat návratnost. Ve spolupráci s Komerční bankou se nám většinou podařilo najít řešení.