Přejít k hlavnímu obsahu

Retigo

„Jedlo se, jí se a jíst se bude.“ To je motto podnikatele Jaroslava Kudely, spolumajitele firmy Retigo. Společnost se zaměřila na výrobu konvektomatů do gastronomického provozu. Postupem času firma zdokonalovala své produkty, investovala do moderních technologií a dnes patří mezi špičky ve svém oboru. Podívejte se na další příběh úspěšné české společnosti.

Přehrát video
  • Jaroslav Kudela

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Příběh Retiga začal v někdejším podniku Tesla Rožnov na počátku 90. let. Pět spolupracovníků tehdy přemýšlelo o společném podnikání. Chtěli jsme využít své znalosti z elektrotechnického průmyslu a lákala nás výroba zařízení pro gastronomické provozy, protože jsme pochopili, že odvětví služeb čeká obrovský rozmach. Když jsme se setkali s parními konvektomaty, bylo rozhodnuto. První přístroj jsme postavili v provizorní dílně v garáži.
Jak jste začal/a podnikat?
Zpočátku jsme se věnovali podnikání "brigádnicky" po pracovní době, přičemž jsme měli jen skromný kapitál tvořený vlastními úsporami. Firma nevznikla žádnou privatizací státního podniku ani neměla silného investora. O to byly její začátky dramatičtější. Každý ze společníků vnesl do podnikání něco svého - jeden byl specialistou na vývoj strojů, druhý na elektroniku, další se věnoval ekonomice, marketingu a prodeji.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Úplně na začátku, v roce 1993 jsme vyvinuli, vyrobili a otestovali konvektomat nejžádanější velikosti určený na 150 porcí jídla a hledali prvního zákazníka, který by naše kuchyňské zařízení vyzkoušel v reálném provozu. Stala se jím frenštátská hotelová škola, což bylo celkem prozíravé. Jednak tu nebyl takový tlak na komerční využití a návratnost investice a jednak se s moderním zařízením seznámily stovky studentů, kteří se v budoucnu mohli stát potenciálními uživateli konvektomatů. Dnes je tento první stroj součástí expozice výrobků v areálu naší firmy.a utržené peníze jsme vyrobili další čtyři konvektomaty a postupně se začali rozvíjet. Firma Retigo se přestěhovala z garáže do pronajatých dílen v areálu Tesly. Počet vyrobených zařízení ročně stoupl z jednotek na desítky a posléze na stovky, a tak po několika letech vyvstala potřeba vlastních výrobních prostor i kanceláří. V roce 1996 firma koupila budovu na okraji města, nedaleko skládky a zchátralý objekt určený původně pro technické služby. Tady jsme začali budovat dnešní moderní areál. V roce 2001 a pak v 2006 přibyly nové výrobní haly. O dva roky později administrativní budova, tehdy již vše s přispěním evropských fondů. Evropské peníze také umožnily nákup moderní výrobní technologie. Dnes Retigo vyrábí okolo tří tisíc gastronomických zařízení ročně. Několik stovek jich prodá na domácím trhu, většinu však jde do zahraničí. Z devadesáti procent jsou to konvektomaty, ale se značkou Retigo jsou k mání také pekařské pece, zařízení pro kynutí těsta (kynárny), pro udržování pokrmů v požadované teplotě (holdomaty) a také takzvané šokové zchlazovače jídel.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Konvektomaty jsou velmi sofistikovaná zařízení a je náročné projít celým certifikačním procesem výrobku. Navíc jsou určené pro zpracovávání potravin a tím pádem jsou pod drobnohledem z hlediska kontroly kvality a vlastností (hygiena, elektro, bezpečnost atp.). Po dodání konvektomatu uživateli, mu musíme zajistit případně kvalitní a spolehlivý servis, a také to, aby uživatel v případě, že se něco stane, nezůstal bez výrobního prostředku.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Zvládnout všechny nároky, které jsou kladeny na výrobek, na jeho vývoj, mít know - how v oblasti gastronomické technologie (např. rovnoměrnost pečení). Firma obsahuje všechny činnosti, které se v podnikání mohou vyskytovat – prvotní získávání informací od zákazníků - co očekávají od výrobku, pak to vyvinout, zkonstruovat a vyrobit konvektomat, aby splňoval očekávání, otestovat jej a ocertifikovat. Pak vše vyrábět a obchodně nabízet a prodávat. A po prodeji zajistit servisní činnost, aby uživatel mohl fungovat. Bojovat s velkou konkurencí na trzích.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Jedlo se, jí se a jíst se bude. Takže příležitost je tady. Důležité je se jí chopit.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Hrdí jsme na to, že firma vyrostla prakticky ze “zelené louky“ do dnešních rozměrů. A také to, že nás dnes světová konkurence bere s respektem, v začátcích nás „přehlíželi“.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Osobní život se redukoval na práci ve firmě, hodně na úkor rodiny a osobních koníčků a zájmů.
Čím se při své práci řídíte?
Intuicí a citem. A dále tím, abychom měli sebe kolem tým kvalitních a spolehlivých spolupracovníků – kolegů. Důležité je pro nás nadále udržovat dobré vztahy s dlouhodobými obchodními partnery – jak zákazníky, tak dodavateli.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Pestrost práce, řešit problémy, setkávat se s novými lidmi, nápady, možnostmi. A to že děláme pro potravinářství. Hlavně když kuchaři něco dobrého v našich strojích připraví.
Vaše společnost se v čase vyvíjela a rostla. Jak jste rozvoj Vaší firmy financoval?
Na úplném počátku byly skromné osobní pouze úspory společníků. Po asi dvou letech jsme se odvážili pomyslet na koupi zchátralé a nepoužívané budovy. Tam začala dlouhodobá spolupráce s Komerční bankou, která nám poskytovala a poskytuje úvěry jak investiční, tak provozní. A také v jisté době i leasing aut a zařízení (ALD).