Přejít k hlavnímu obsahu

Bemagro

Firma Bemagro vznikla v roce 1994 v podhůří Novohradských hor. Pan Jaroslav Sýkora představí její hlavní činnost, kterou je ekologické a biodynamické hospodářství. Společnost nepoužívá minerální hnojiva ani pesticidy a mezi hlavní cíle do budoucna patří dlouhodobé zlepšování kvality půdy.

Přehrát video
  • Jaroslav Sýkora

Co v pořadu nezaznělo

Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
a) Vznik 1994 z bývalých státních statků
b) Začátek ekologického hospodaření 2006
c) Značka BIO – 2008
d) Certifikace Demeter - 2015
e) Jaro 2016 - vlastní mlékárna – produkce mléka v lahvích a mléčných výrobků
Jaká jsou specifika podnikání ve vašem oboru?
a) Závislost na počasí
b) Svázanost s místem hospodaření (láska k rodné hroudě)
c) Citelný úbytek pracovníků se vztahem k zemědělství
d) Ekologické a biodynamické hospodářství
e) Způsob hospodaření je určen přírodními podmínkami - nadmořskou výškou 600-700 metrů nad mořem, dále členitostí terénu a průměrným ročním úhrnem srážek na 700 mm (podhůří Novohradských hor)
f) 2000 ha – hlavní podíl jsou louky a pastviny, orná půda tvoří čtvrtinu – cca 470 ha
g) Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy
h) Jeden z nejvýznamnějších cílů je dlouhodobé zlepšování kvality půdy
i) Používání biodynamických preparátů
Co je na vašem podnikání nejtěžší?
a) V současné zabezpečit bezproblémový chod společnosti kvalitními spolupracovníky
b) Nastávající změny klimatu – kroupy, sucho, přívalové deště, častý nedostatek zimních srážek
c) Velká legislativní zátěž a dodržování velkého množství nejrůznějších předpisů
d) V oblasti biodynamiky jsme pionýři v ČR
Jak nyní vidíte budoucnost firmy?
a) S ohledem na nutnost zkvalitnění našeho současného i budoucího hospodaření, dokončit stabilizaci týmu spolupracovníků. (krátkodobý plán)
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučili?
a) Za úspěch považujeme to, že naše mléčné produkty a zelenina mají velmi dobrý zvuk u našich zákazníků, kteří si je kupují opakovaně
b) Naučili jsme se, že přirozený vývoj se nedá přeskočit!
Čím se při své práci řídíte?
a) Selským rozumem
Přírodními zákony Etickými hodnotami
Co z aktivit spjatých s vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
a) Řídit traktor
b) Práce s preparáty
c) Kontakt se zvířaty
d) Různorodá práce, která nikdy nekončí
Úspěšnost Vaší firmy jistě vyžadovala spoustu úsilí a finančních prostředků. Jak jste řešili financování?
Z vlastních zdrojů Finanční podpora spolupracovníků a sympatizantů s naší filozofií Spolupráce s bankovními institucemi – KB, SGEF