Přejít k hlavnímu obsahu

Firma Koutný

Podnikatel Pavel Koutný rozjel samostatné podnikání v roce 1995, kdy založil oděvní společnost Koutný v Prostějově. Rodinná firma se zaměřuje zejména na výrobu pánské konfekce a také uniforem, které mají úspěch nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jak těžké byly jeho začátky? A čím se ve svém podnikání řídí? Podívejte se na další díl pořadu Cesty k úspěchu.

Přehrát video
  • Pavel Koutný

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Inspiroval mě pan Rolný při návštěvě v Oděvním průmyslu Prostějově roce 1991. I můj otec u pana Rolného pracoval jako mladý muž ve firmě Rolný. Po této návštěvě jsem se rozhodl jít cestou vlastního podnikání.
Jak jste začal podnikat?
Nejprve jsem byl společníkem ve firmě HaD, kde jsme byli 4 majitelé. Po půl roce jsem se rozhodl založit firmu Dako, kde jsme byli 2 majitelé. Ale nakonec jsem zjistil, že potřebuji vybudovat vlastní společnost.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
V roce 1995 jsme založili vlastní firmu Koutný, kde je spolumajitelkou i má žena. Na zelené louce jsme v témže roce začali budovat vlastní objekt. I přesto, že jsme od banky tenkrát nezískali žádný úvěr, podařilo se nám díky nasmlouvaným zakázkám postupně profinancovat stavbu firmy. V začátku podnikání jsem se rozhodl, že budeme vyrábět nejen pánskou módu, ale i uniformy pro státní zakázky. Toto rozhodnutí jsem udělal také na základě návštěvy pana Rolného, které měl také založené podnikání na státních zakázkách.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Naše společnost je především zaměřená na výrobu kvalitního profesního oblečení, patříme mezi nejlepší dodavatele uniforem v rámci střední Evropy. Vyvážíme do Rakouska, Slovenska, Holandska. Náš výrobní sortiment je velmi široký a my musíme stále zajišťovat vývoj technologií pro zpracování různých technických tkanin – membránové bundy atd. Také se věnujeme pánské módě, kde musíme sledovat nejnovější trendy nejenom v materiálech, ale i ve střizích a barvách. V současné době máme 7 prodejen v ČR a plánujeme tento počet co nejdříve navýšit.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Vybalancovat zvyšování cen vstupů a zrychlování plnění požadavků zákazníků. Zajistit plnění termínů, sehnat materiál včas a v dobré kvalitě a ceně a vyvzorovat bezchybně prototypy včetně technických podkladů a postupů.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
V minulém roce proběhla u nás generační výměna a moje děti jsou ve vedení firmy s elánem pokračovat v tradici oděvnictví v Prostějově. Nyní přistavujeme nové prostory výrobní i skladovací, jelikož nám ty původní již nestačí. Budeme se nadále zaměřovat na sofistikovanější výrobky s vyšší přidanou hodnotou včetně tradičních vycházkových uniforem. V rámci módní divize chceme otevřít další firemní prodejny a zlepšovat servis zákazníkům.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Od založení firmy jsme neustále v černých číslech a každoročně se nám daří zvyšovat obrat a zisk společnosti. V rámci uniforem patříme mezi přední dodavatele střední Evropy. Být opatrný na platební morálku odběratelů a nepřipustit ohrožení firmy platebně neschopným odběratelem.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Ze začátku podnikání jsem musel obětovat čas, ale nadšení a radost z podnikání mi to vynahradila.
Čím se při své práci řídíte?
Majitel musí být neustále důsledný, houževnatý a jít příkladem pro ostatní pracovníky společnosti.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Rozjíždění nových projektů a zametání před firmou. Mám totiž rád pořádek 😊.
Obor, ve kterém podnikáte, určitě vyžaduje volné finanční prostředky pro úhradu nenadálých výdajů. Jakým způsobem to řešíte Vy?
Pro nenadálé výdaje využíváme firemní kreditní kartu, stejně tak pro rychlé nákupy krátkodobých zásob či výdaje spojené s obchodními cestami.