Přejít k hlavnímu obsahu

Diké zahrady

Podnikatel Petr Halama představí svou firmu DIKÉ ZAHRADY, která působí v oboru sadovnictví a krajinářství již od roku 1992. Specializuje se na architekturu zahrad, veřejnou zeleň, okrasná a koupací jezírka, střešní zahrady, zahradní stavby či komunikace. Svým zákazníkům poskytuje kompletní servis zahrnující veškeré služby spojené se zakládáním a údržbou zeleně, včetně stavebních úprav. Věříme, že vás inspiruje i tento poslední podnikatelský příběh 18. série.

Přehrát video
  • Petr Halama

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Krátká zkušenost zaměstnance jedné firmy, kde jsem po roce práce pochopil, že zůstávat zde by bylo ztrátou času a energie.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
V době, kdy jsem přestal být zaměstnancem, otec také zvažoval, co dál, a tak jsem vstoupil do jeho tehdejší firmy DIKÉ spol. s r.o. a využil jeho obchodních a ekonomických zkušeností. S mým vstupem jsme se společně začali věnovat zahradnickému řemeslu. Pod hlavičkou nové firmy a společně s dalšími společníky jsme se pokusili podnikat v jednom zahradnictví, kde bylo asi 1,5 ha skleníků, ale úvěrové podmínky tehdy od jedné finanční instituce byly natolik tvrdé, že jsme úvěr odmítli a celý záměr skončil dříve, než jsme začali. Zbyla jen dodávka na leasing, který bylo nutné dál platit, a tak jsme si auto nechali a začali zakládat zahrady, abychom vydělali na splátky leasingu. Začaly nám přebývat rostliny, které bylo třeba dál pěstovat a starat se o ně a tak jsme se kromě realizátorů zahrad stali i školkaři. Tuto činnost si pak vzal na starosti bratr coby další společník v rodinné firmě. Obchod a školkařskou činnost dělá dodnes.
Před 12 lety jsme založili samostatnou firmu DIKÉ ZAHRADY s.r.o., která se zabývá výhradně zahradní architekturou.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Abychom mohli dobře dělat svou práci, musíme se vzdělávat v řadě dalších oborů, které spolu zdánlivě nesouvisí. Jde o znalosti přírodních věd jako je botanika, dendrologie, pedologie, geologie, fytocenologie, hydrologie atd., ale také jisté znalosti technického charakteru, budování drobných staveb, vodních nádrží a to nemluvím o specializacích jako jsou závlahy, elektro apod. Zároveň musíme být estéti a musíme mít cit pro zahradní a krajinářský design. Jak se říká, abychom byly dobrým zahradníkem, musíme znát devět řemesel, tu bídu bych vynechal, protože i tomto oboru se dají vydělat peníze.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Asi nejvíce nás trápí rozmary počasí, a to zejména sucho v posledních dvou letech. Někteří zákazníci pomalu chápou, že pracujeme s přírodou a ta bez vody nebude fungovat. V dnešní uspěchané době, kdy většina lidí chce všechno hned, se těžko vysvětluje, že tráva poroste jen, když bude mít vodu a stromy bez intenzivní péče zahynou. Na úkor realizací nových zakázek musíme věnovat spoustu času a nákladů na péči o již provedená díla.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Vidím ji v dobrém světle, zdravé životní prostředí a s tím spojená zeleň ve všech jejich podobách, voda v krajině a zahradách, to je to, co děláme a tak se o práci určitě nebojíme.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Za úspěch považuji fakt, že jsme všeho, co jsme a co máme, dosáhli vlastními silami. Sice s použitím úvěrů od Komerční banky, ale bez dotací a podobných zdrojů, které podle mého názoru jen poškozují trh. S každým rokem rosteme, pořizujeme nové a lepší strojové vybavení, budujeme zázemí. Tím jsme méně závislí na našich subdodavatelích a jsme schopni plnit zakázky včas v termínech, kdy je pro jednotlivé práce ta optimální doba.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Asi jako většina lidí, co podniká, tzn. čas na úkor své rodiny, svých dětí a zálib.
Čím se při své práci řídíte?
Řídím se pravidlem, že řídit firmu nejde tak, že vše víte nejlépe a umíte nejlépe a u všeho musíte být osobně. Důležitá rozhodnutí dělám jen já, ale jinak se každé ráno radím a plánuji práce s našimi zaměstnanci. Jezdím často do terénu, abych měl přehled o tom, jak naše zakázky probíhají. Mezi pracovníky a mnou nemáme žádný personální mezičlánek, pracovní party jsou max. po třech osobách a každý pracovník tak musí být schopen pracovat samostatně. Jinak pro ně nebude v našem týmu místo.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Je to samozřejmě výsledek, kterým je krásné životní prostředí, zahrady, parky, jezírka, zelené střechy a pod a s tím zřejmá radost našich klientů. Díky nezbytnosti následné péče jsme s mnohými zákazníky v dlouhodobém kontaktu, což nám poskytuje informace, jak se naše práce vyvíjí postupem času.
Úspěšnost Vaši firmy jistě vyžadovala spoustu úsilí a finančních prostředků. Jak jste řešili financování?
Základní investice jsme vždy řešili s naší Komerční bankou, kde máme nejen firemní účet, ale i skvělý servis v podobě paní, která se o nás stará a vždy, když cokoli potřebujeme, nám zpracuje nabídku tzv. přímo na míru.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal/a člověku, který se chystá začít podnikat? (buďte prosím konkrétní)
Věřit sám sobě a spoléhat také jen na sebe. Mít vizi a cíl a jít si za tím i přesto, že se vám bude zdát, že je tolik překážek, že je pokračování nemožné. Prostě to nevzdat a realitu brát tak, že co vás nezabije, to vás posílí.