Přejít k hlavnímu obsahu

Rekonstrukce památek

Pan Libor Ptáček podniká ve stavebnictví, ale vybral si netradiční zaměření. V roce 2017 založil firmu Rekonstrukce památek v Kutné Hoře. Jeho stavební společnost probouzí krásu a vrací život historickým památkám, mezi které patří Klášter Želiv či Kounický palác v Praze. Jak ho napadlo podnikat v tomto oboru? A jak se mu daří získávat prestižní zakázky? Podívejte se na další díl pořadu Cesty k úspěchu.

Přehrát video
  • Libor Ptáček

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Odchod jedné generace řemeslníků do důchodu, kdy jsem si uvědomil, že moje generace se už řemeslem neživí. Když jsem se po několika letech vrátil zpět do Kutné Hory a při procházkách Vnitřním Městem jsem už nepotkával pány řemeslníky, co tu opravují gotický portál, tam štukovou výzdobu, tuhle starý krov, rozhodl jsem se založit řemeslnou firmu.
Jak jste začal podnikat?
Nechtěl jsem podnikat. Domníval jsem se, že je v Kutné Hoře pouze nedostatek peněz na investice a je tedy obtížné se živit řemeslem. Snažil jsem se tedy nejdříve nabízet místním firmám práci za hranicí regionu a musím přiznat, že neúspěšně. Neměl jsem osobní zkušenost s krizí po roce 2008 – stavěl jsem v té době v zahraničí – a nevnímal jsem obavy podnikatelů z našeho regionu. Nerozuměl jsem důvodům, proč nechtějí překročit hranice okresu, proč nemají své vlastní zaměstnance a pracují vlastně sami na sebe. Nechtěl jsem uvěřit, že by bylo obtížné živit se řemeslem, když všude ve světě patří právě řemeslné firmy k těm nejžádanějším. A založil jsem malý podnik v oboru, který byl už dlouho mým koníčkem a stojí právě na řemeslu.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Společnost vznikla v létě 2017 jako čistě řemeslná společnost, do léta 2018 realizovala dvě menší referenční stavební zakázky z oboru rekonstrukcí památek a přitom začala vyrábět zdařilé repliky historických oken. To se ukázalo pro další vývoj jako klíčové. Vše ostatní je o našich lidech, v nich je hodnota naší společnosti. Na jaře 2018 společnost získala první prestižní zakázku na výrobu replik historických oken a dveří. V létě téhož roku přibyla druhá stejně významná zakázka, tentokrát již v oboru odborně řemeslných truhlářských oprav a restaurování stavebně-truhlářských výrobků a částečně restaurování kovu, kamene, skla a vitráží. Obě zakázky byly realizovány naší společností jako subdodávky pro významné firmy na trhu a natolik rozsáhlé, že si jejich realizace vyžádala všechnu naši kapacitu. Bez pomoci hned několika malých řemeslníků bychom tyto zakázky dokončit nezvládli - nám se je podařilo přivést k úspěšné spolupráci a spolupracují s námi dodnes. V lednu 2019 k nám nastoupila do vedení společnosti Kateřina Ptáková, která dnes vede přípravu zakázek. Společně jsme si prošli úskalími náborů a odchodů nových zaměstnanců a účastí ve výběrových řízeních, abychom na konci roku 2019 měli stabilizovaný schopný pracovní kolektiv a smluvně zajištěnou zakázku na příští rok.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Vysoký podíl řemeslné práce, kterou dokážeme nahradit strojně jen z malého procenta, a ani v budoucnu to nebude jinak.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Udržet rozvoj firmy v rovnováze s potřebou její konsolidace. Tedy najít správnou hranici a rychlost rozvoje společnosti tak, abychom dali našemu personálu jistotu, klid a motivaci.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Budeme nadále trpělivě pracovat. Hodnota naší firmy je v našem vlastním personálu a v jeho dovednostech a následně ve schopnosti řádně dokončovat i rozsáhlé projekty. To je ostatně důvod, proč nám naši klienti zadali a zadávají pro nás významné zakázky. Můžeme našim zaměstnancům vytvořit lepší pracovní podmínky, lépe je vybavit, investovat do jejich vzdělání a věřit, že u našeho oboru zůstanou, nejlépe v naší společnosti. Spolupracujeme se středním odborným učilištěm uměleckých řemesel v rámci odborné výuky. V dalších dvou letech bychom chtěli dokončit citlivou adaptaci našeho historického objektu na restaurátorský provoz stavebně-truhlářských výroků a připravujeme investici do strojního vybavení. Věříme, že se nám podaří doplnit stávající personál o další řemeslné profese.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Považuji za opravdový úspěch, který ovlivní další rozvoj společnosti, že se nám podařilo do naší společnosti jako partnera přivést silnou Komerční banku. Ta nám dnes poskytuje veškerý servis coby generálnímu dodavateli při realizaci našich zakázek, dává jistotu a garanci našim zákazníkům i našim zaměstnancům, přestože jsme na trhu velmi mladou společností. Bez podpory silné banky a jejího jména bychom se v našem oboru ještě několik let nestali generálním dodavatelem. S její podporou naopak dnes připravujeme nemalou investici do vlastních výrobních prostor, investujeme do materiálových zásob s výhledem na další roky a věříme, že tak vznikne hodnotný restaurátorský provoz plný šikovných pracovníků na dohled od Kutné Hory a nedaleké Prahy. Utvrdil jsem se ve svém přesvědčení, že naši společnost musím dál stavět jako nezávislou na osobě svého jednatele a připravit ji pro její vlastní existenci a rozvoj. Vede mě k tomu velmi jednoduchá úvaha a přání, aby jméno naší společnosti na trhu zůstalo. 
Musel jste podnikání něco obětovat?
Všechno, na co nemám při své práci a pracovním vytížení čas. Ale také jsem na druhé straně mnoho získal a toho si vážím a mám svou profesi velmi rád.
Čím se při své práci řídíte?
Věřím ve schopnosti a charakter svých spolupracovníků, snažím se jim dávat svobodu a pouze je nasměrovat správným směrem. Svoboda s sebou nese zodpovědnost a snadno se pozná, jak s ní kdo nakládá.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Rád se dívám okolo sebe i dopředu a na papír tužkou maluji vize. A rád potom sleduji, jak s nimi nakládají moji spolupracovníci, kam až je posunou a jak moc se výsledek liší od zadání. A jsem také zvědavý. Proto rád trávím čas u historických průzkumů nebo jsem přítomen okamžiku, kdy odkrýváme tajemství umu či řemeslné dovednosti někoho před námi.
Cílem vedení Vaši firmy je  upevnění obchodních vztahů s partnery  a snížení  obchodních rizik. Jakým způsobem tato rizika ošetřujete?
Zpracovali jsme velmi propracovaný podnikatelský záměr, ve kterém jsme pojmenovali všechna známá rizika a opatření, kterými je lze eliminovat. K tomu jsme přizvali profesionálního externího partnera, který je v pohledu na naše počínání nezávislý. Velmi důsledně se snažíme tuto vizi naplnit a nadále budovat jméno společnosti jako spolehlivého dodavatele, odběratele nebo obchodního partnera. Naše zakázky dokončujeme řádně a včas, nedodělky a drobné závady odstraňujeme již v průběhu realizace díla a bezodkladně a snižujeme tak rizika budoucích nákladů. Významně investujeme do vlastního personálu, vybudování a rozšíření vlastních výrobních kapacit, na výkyvy trhu reagujeme sezónním doplňováním skladových zásob. V plánování jsme velmi konzervativní. Plánujeme a vyhodnocujeme jednotlivé kroky a potřeby a využíváme zázemí silné banky mimo jiné proto, abychom měli nezávislý pohled na naše rozhodování.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat?
Rád bych řekl: Mít svoji vizi, mít ji rád, věřit jí a vychovat si ji. Mít pozitivní motivaci a smířit se s tím, že to rozhodně nemusíte být vy, kdo má vždy pravdu. Tedy poradil bych naučit se pozorně poslouchat a přemýšlet nad tím, co je podstatou sdělení. A to i přesto anebo právě proto, že závěrečné rozhodnutí je vaše. A přidám optimistické motto, že: „Dobré věci se dějí samy.“  Líp se mi s ním žije. Moje osobní zkušenost mě učí uvědomění, že sám toho člověk mnoho nedokáže a že naše výsledky jsou vlastně výsledky práce našich lidí a spolupracovníků a že každý z nich je důležitý. Snad je z té věty cítit můj respekt k trpělivé práci, dovednosti a umu.