Přejít k hlavnímu obsahu

Soukromá klinika LOGO

Paní Ilona Kejklíčková se před 30 lety rozhodla založit soukromou logopedickou kliniku Logo v Brně. Hlavním záměrem a hnacím motorem byla snaha přistoupit k tomuto oboru jinak, než bylo tehdy běžné. V současnosti provozuje moderní kliniku s několika pobočkami, kde učí lidi správně mluvit. Jaké překážky musela na začátku podnikání překonat? Co ji na jejím oboru nejvíce baví? Podívejte se na další zajímavý podnikatelský příběh.

Přehrát video
  • Ilona Kejklíčková

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
V době, kdy jsem pracovala jako mladá, klinická logopedka v dětské nemocnici byly povoleny ustálené postupy logopedické péče. Přála jsem si dělat logopedii jinak, blíže ke klientovi a s respektováním jeho specifik. Pracovat tak, aby logopedická práce byla pro klienta zajímavá.
Jak jste začal/a podnikat?
Podnikat jsem začala již téměř před 30ti lety ve svém dětském pokojíčku. Zpočátku jsem podnikala v době, kdy jsem měla volné časové možnosti, postupně jsem zcela přešla na celý pracovní poměr.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Na podzim tohoto roku budeme slavit 30. výročí založení kliniky. Zpočátku jsem pracovala sama, ale brzy jsem začala zaměstnávat pracovníky. Postupně jsem rozšiřovala místa podnikání a zakoupila objekt, kde sídlíme dodnes. Důležitým okamžikem bylo prosazení komplexní péče v logopedii, která v té době nebyla běžně užívaná. To bylo moc těžké, aby i tuto péči hradily zdravotní pojišťovny.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
  • Profesionalita
  • Spolehlivost
  • Empatie
  • Profesionalita
  • Přesnost
  • Důslednost
  • Vytrvalost
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Je to práce s lidmi, a jak nyní víme, to je to nejtěžší. Aby byli kolegové spokojení, ale na druhé straně vyškolení, milí a profesionální. Pracujeme s malými dětmi, ale i s dospělými klienty a věnujeme se rozsáhlé, odborné, činnosti. Musíme se neustále vzdělávat a být milí na naše klienty.
Cílem naší práce je jejich spokojenost.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Velmi dobře. Plánujeme otevření nového provozu, o naši práci a metody mají zájem odborníci ze zahraničí – USA, Arabských zemí, ale hlavně nás, doufám, čeká mnoho práce u nás doma. Jsme tu proto, abychom pomáhali.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučila?
Za svůj největší podnikatelský úspěch považuji skvělý, spolupracující tým úžasných lidí, se kterými mohu pracovat, řešit úkoly a setkávat se. Vážím si toho, že se nám podařilo sestavit fungující metodiku práce v diagnostickém procesu. Rovněž jsem si vážila ocenění, které jsem za svoje podnikání obdržela. A vůbec ten největší úspěch spatřuji v tom, že jsme lidem ku prospěchu.
Musela jste podnikání něco obětovat?
Asi ano, zcela jistě mnoho času, moje rodina mne neměla tak často doma, jak by si to přáli. Vždy jsem na předním místě měla klienty a jejich spokojenost. Záleží mi na nich hodně dodnes.
Čím se při své práci řídíte?
Na předním místě je to morálka a etika, spravedlnost. Když něco slíbím, snažím se to splnit.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Práce s lidmi, vycházet vstříc jejich potřebám a snažit se splnit jejich požadavky. Baví mě řízení firmy, komunikace s kolegy, plánování a celkově logopedická práce.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dala člověku, který se chystá začít podnikat?
Připravit se odborně a obklopit se správnými lidmi, na které se může spolehnout i v budoucnu. Připravit se i na těžké chvíle. V podnikání je to těžké, většinou jsou to ty krásné dny, kdy se vše daří, ale mezitím se setkáme i se situacemi, které nejsou příjemné, a ty také musíme vyřešit.