Přejít k hlavnímu obsahu

Zikmund Electronics

Pan Petr Zikmund začal podnikat v roce 1992. Tehdy vytvořil první pojezdovou kameru a nyní se jeho firma Zikmund Electronics specializuje na kamerové systémy pro kontrolu kanalizace. Soustředí se ve velké míře na vývoj inovací a má na svém kontě řadu prvenství a úspěchů. Podívejte se na další inspirativní epizodu

Přehrát video
  • Petr Zikmund

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Začal jsem podnikat s mým otcem již v roce 1991. Já měl těsně po maturitě a on byl vedoucím hydraulického střediska, které již za minulého režimu vybudoval v jednom tehdejším stavebním podniku.
Jak jste začal podnikat?
Jak jsem již uvedl, začali jsme podnikat s otcem v opravách hydraulických strojů. Ještě jsme neměli živnostenské listy, ale registraci k podnikání. A protože na trhu nebylo v podstatě skoro nic, tak jsem využil toho, že jsem elektronik (a elektronika mne bavila již od mých 10 let) a pro naši firmu jsem vymyslel digitální tlakoměr sloužící pro diagnostiku hydrauliky. Otec již za minulého režimu zkonstruoval zařízení pro bezvýkopovou technologii. Jedná se o zařízení, které pod komunikací ze dvou vyhloubených šachet protlačí potrubí na druhou stranu, aniž by se musela silnice porušit. Na základě toho nás oslovil konstruktér, který pro svého zákazníka takový stroj navrhl, abychom ho vyrobili. U nás si všiml, že jsem elektronik a oslovil mne zda, bychom spolu nepostavili kameru do kanalizací. Tak začalo moje podnikání v tomto oboru.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Počátky naší firmy sahají již do roku 1991, kdy my bylo 19 let. Z počátku jsem vyráběl na zakázku navrhovaná elektronická zařízení, tlakoměry, displeje na výrobní linky a podobně.  Mezi nejdůležitější okamžiky bezesporu patří setkání s člověkem, který chtěl postavit první kameru. Nebyl internet, dozvědět se o někom, že něco umí, bylo jen na základě inzerátů nebo na základě informací, které si předávali lidé z oboru. To, že jsem mohl první kameru navrhnout, byla z dnešního pohledu opravdu velká náhoda. Vzpomínám, že ve své podstatě jsem díky situaci na trhu použil systém, kterému se dnes říká „Startup“ již v roce 1995, kdy jsem takovéto kamerové systémy prodával přímo Vodovodům a Kanalizacím. Celý kontrakt spočíval v tom, že jsme sepsali smlouvu o dílo, kde zákazník zaplatil 50% ceny jako zálohu a já musel za 3 měsíce vymyslet a vyrobit celé zařízení, elektroniku, mechaniku, zabudovat do automobilu a zaškolit obsluhu. Bylo to velmi náročné, ale povedlo se. Dále jsme na trh uvedli již ne zařízení na zakázku, ale ucelenou řadu výrobků. V té době jsme jako první na světě vymysleli systém, který se skládal z jednotlivých funkčních částí, a ty šly libovolně kombinovat. Postavili jsme tak platformu, na které jsou naše zařízení vyráběna a rozšiřována doteď. No a posledním výrazným úspěchem byla konstrukce tlačné kamery TechWorm. Z tohoto výrobku mám o to větší radost, že se jedná již o práci syna.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Naším opravdu výrazným specifikem jsou vysoké nároky na odbornost. To zahrnuje kompletní vývoj a výrobu mechanických i elektronických součástí včetně software. Na zařízení, které vyrábíme, jsou kladeny vysoké požadavky na mechanickou i chemickou odolnost a spolehlivost. Reagujeme na stále se měnící požadavky zákazníků, neustále zvyšujeme technickou vyspělost našich výrobků. V podstatě v naší firmě nepřetržitě vyvíjíme a vždy při vývoji klademe důraz na to, aby naše nová zařízení byla nejen jako ta konkurenční, ale abychom přišli vždy s funkcemi, které konkurence nemá. Takto jsme dosáhli několika prvenství, která jsme sice nepatentovali, ale většinu z nich nakonec převzali i konkurenční výrobci.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Když se zamyslím nad touto otázkou, tak by mě napadlo slovo – podnikání. Podnikat je těžké, ale asi nejtěžší je sledovat všechny zákony, které se rok od roku mění.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Teď už slovy klasika, jen samá pozitiva a sociální jistoty :-). Naším cílem je vybudovat zázemí firmy včetně vývojového střediska a samozřejmě výrobních prostor. Posledním projektem byl unikátní satelitní systém. Jedná se o zařízení, které umožňuje inspekci přípojek z hlavního kanalizačního řadu bez nutnosti vstoupit na soukromý pozemek. Celý systém je postaven na nové platformě TechWorm a sestává z komponent užívaných k běžné prohlídce. Unikátní je v tom, že oproti konkurenci je mobilní a nevyžaduje umístění ve zvláštním vozidle. Chápeme, že pokrok v technice je zapotřebí neustále sledovat a současně s ním vytvářet časově i finančně úsporná řešení pro naše zákazníky.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
V loňském roce jsme uspěli ve třech soutěžích a stali jsme se tak VIZIONÁŘI 2019 a získali čestné uznání v soutěži Inovace 2019 konané pod záštitou Prezidenta republiky. Při prvním představení platformy TechWorm na oborové výstavě jsme získali zlatou medaili za inovativní exponát. Také nás potěšilo, že jsme byly vybráni abychom s tímto výrobkem reprezentovali Českou republiku na světové výstavě EXPO 2021 v Dubaji a to v sekci „Inspirace vodou“.  V takových chvílích se rádi zastavíme ve výrobním shonu a užíváme si svou chvilku na výsluní.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Každý podnikatel obětoval něco ze svého života. Každý určitě řekne, že je tou obětí volný čas, nemalé vlastní prostředky, trochu i nervy, ale to zná každý.
Čím se při své práci řídíte?
Nejdůležitějším kritériem jsou spokojení zákazníci, kteří se k nám znovu vracejí. Mnozí z nich mají už třetí generaci kamerových systémů.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Musím přiznat, že velkou radost mám z toho, že se do podnikání se mnou pustili jak syn, tak manželka. Manželka se stará o propagaci, marketing, přihlašuje nás na soutěže a dělá nám tu tichou, avšak velmi důležitou podporu. Syn převzal konstrukci mechaniky a design výrobků. A já se naplno věnuji řízení firmy, konstrukci elektroniky a vývoji software. Jsme tak opravdovou a fungující rodinnou firmou.
Úspěšnost Vaší firmy jistě vyžadovala spoustu úsilí a finančních prostředků. Jak jste řešili financování?
Pro nákup strojů používáme mimo vlastních financí také financování leasingem nebo úvěrem. Občas také využíváme provozní krátkodobé úvěry.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat?
V mých začátcích jsem našel díru na trhu a využil jsem ji. To obnáší nebát se riskovat, pracovat poctivě, vždy naslouchat požadavkům zákazníka, protože to je hnacím motorem k úspěchu. Nezaspat dobu a stále se zdokonalovat.