Přejít k hlavnímu obsahu

ENVI-PUR

Voda, jak víme, je nenahraditelnou komoditou. Jak se čistí, upravuje a následně recykluje, ať již v průmyslových podnicích nebo u vás doma, tak o tom si budeme povídat se zástupci firmy ENVIPUR v nadcházejícím díle Cest k úspěchu.

Přehrát video
  • Milan Drda

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Náhoda.
Jak jste začal podnikat?
Náhodou jsem potkal bývalého spolužáka z průmyslovky Ing. Petra Hnojnu na ulici a když jsme se bavili, co děláme, tak jsem mu řekl, že dělám projektanta sanací vlhkého zdiva na Okresním stavebním podniku, ale hledám něco jiného, byl začátek roku 1991, neviděl jsem v Okresním stavebním podniku budoucnost. A on mi sdělil, že začínají s otcem podnikat, a jestli bych k nim nezašel si o tom popovídat. Tak jsem zašel, domluvili jsme se, dal jsem výpověď, zařídil si živnostenský list a 4. 3. 1991 jsem začal spolupracovat s firmou Erdom spol. s r.o. (jejímž spoluvlastníkem byl otec mého spolužáka Ing. František Hnojna). Pro tuto firmu jsem měl pomoci zkonstruovat čistírnu odpadních vod pro rodinné domy (Erdom byla zkratka pro „Ekologie pro rodinné domy“).
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Já sám jsem byl samostatným podnikatelem až do roku 1995, kdy jsem se stal spoluzakladatelem firmy Ecofluid Tábor, ve které jsem se stal jednatelem a technickým ředitelem a která už se nezabývala jen ekologií rodinných domů, ale kompletní technologií čištění odpadních vod. Tuto firmu jsme založili s panem ing. Františkem Hnojnou a dalšími dvěma společníky. V roce 1997 jsme společně s Ing. Františkem Hnojnou odkoupili od zbývajících společníků vlastnický podíl ve firmě Ecofluid Tábor spol. s r.o. a rozhodli se založit novou společnost, která spojí činnosti firmy Erdom a Ecofluid Tábor do jedné společnosti. Podařilo se a 1. 9. 1997 byla v obchodním rejstříku zaregistrována firma ENVI-PUR, s.r.o. Tuto společnost už s námi zakládal i syn pana Ing. Františka Hnojny, Pavel, se kterým jsem již od roku1991 na konstrukci a výrobě čistíren odpadních vod spolupracoval a dobře si rozuměl. V nové firmě našli uplatnění všichni zaměstnanci firem Erdom i Ecofluid Tábor. 1. 10. 1997 tak začala historie firmy ENVI-PUR, s.r.o. tak, že bývalí zaměstnanci firem Erdom i Ecofluid Tábor (celkem více než 60) společně spojili své zkušenosti a síly. Jedním z výsledků bylo získání Evropského a následně i Amerického patentu na novou počítačem řízenou čistírnu odpadních vod (1999). Dalším významným okamžikem v historii firmy ENVI-PUR, s.r.o. bylo setkání, a hlavně navázání úzké (časem mnohem vzácnější, kamarádské) spolupráce s Doc. Ing. Petrem Dolejšem, CSc. (zakladatel a majitel firmy W&ET Team, absolvent inženýrského a postgraduálního kandidátského studia na VŠCHT, pracoval v Hydrobiologickém ústavu Akademie věd České Republiky v Českých Budějovicích, pak vyučoval na chemické fakultě VUT Brno a přitom soukromě podnikal. Je uveden v americkém Who is Who in Science and Engineering, je členem The New York Academy of Sciences, panelu Emerging Technologies a Výzkumné nadace Americké vodárenské asociace AWWARF. Je také členem a zastává funkce v mezinárodních odborných asociacích - AWWA, IWA, GWP a IHSS. Je soudní znalec v oboru vodní hospodářství, kvalita vody. Také ale vím, že byl v roce 1994 v USA vyhlášen mužem roku ve vodohospodářském výzkumu), který nám významně pomohl proniknout do světa technologií pro úpravu pitné vody. S ním jsme provedli již v roce 2002 první výzkumy s membránovými technologiemi pro úpravu vody.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Technologie pro čištění odpadní vody jsou kombinací fyzikálních, chemických i biologických procesů. Každá odpadní voda má navíc jiné složení a jinou koncentraci, takže není snadné navrhnout optimální skladbu technologické linky. U úpravy pitné vody je to ještě těžší, když se při čištění odpadní vody něco nepovede, je možné zkusit něco jiného, ale když se napijete špatně upravené vody ….
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Zachovat si pozitivní myšlení, vodohospodáři jsou velmi konzervativní obor (nedivím, se, při jejich zodpovědnosti za zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ekologickou likvidaci odpadních vod) a prosazování nových věcí je mnohdy velmi vysilující.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Mám dvě děti (27 a 30 let), syn Radek pracuje již rok po dokončení inženýrského studia v technickém oddělení naší firmy, dcera Šárka dokončuje doktorandské studium v Curichu, obor čištění a úprava vzduchu (před tím absolvovala inženýrské studium na VŠCHT, obor technologie vody). Můj společník Ing. Pavel Hnojna má také dvě děti (25 a 30 let). Dcera Klára v rámci ekonomického studia pomáhá ve firmě s účetnictvím, syn Kryštof je absolvent inženýrského studia na VŠCHT, obor technologie vody, ten nastupuje k nám do firmy příští měsíc po 5leté zkušenosti u významné švýcarské firmy v oboru speciálních technologií čištění odpadních vod. Budoucnost firmy tak budou mít v ruce naše děti. Rádi jim budeme, pokud to půjde pomáhat. Otázka na budoucnost firmy ale možná byla myšlena jinak. Takže, už na základní škole jsme se učili o koloběhu vody v přírodě. Je jen jedna voda, a ta tu s námi pořád koluje. My se snažíme (a věřím, že i umíme) ji čistit, a to je stejně jako koloběh vody činnost nepřetržitá a v podstatě i nekonečná.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
To, že jsme se z garáže, kde jsme v roce 1991 začínali, dostali vlastními silami (opravdu to často nebylo lehké) až k firmě s cca 150 zaměstnanci se stabilními hospodářskými výsledky, že jsme společně se svými společníky (bohužel jeden nás v roce 2007 navždy opustil) přestáli za minulých 30 let všechny pokusy a omyly a nezdary a že jsme přinesli do našeho oboru řadu nových technologií a řešení. A hlavně, že se nám spoustu věcí opravdu povedlo.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Prvních 20 let podnikání v podstatě veškerý volný čas, manželka mi naštěstí byla a pořád ještě je velkou oporou.
Čím se při své práci řídíte?
Jednat tak zodpovědně a čestně, zejména ve vztahu ke společníkovi ve firmě, svým zaměstnancům a obchodním partnerům, abych se nemusel za své rozhodnutí a výsledky stydět.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Možnost dělat nové věci. Být u vývoje a aplikací nových technologií. Vidět za sebou výsledky práce. Také práce a komunikace s lidmi, i když to je mnohdy také to nejtěžší a nevysilující.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat?
Pokud věříte, že jste si našli dobrou cestu, pokud věříte, že jste udělali vše pro to, abyste se na té cestě udrželi, pokud navíc ještě vydržíte dělat všechno to v co věříte dostatečně pečlivě a dostatečně dlouho, navíc to všechno děláte zodpovědně, pak budete mít radost z toho, co jste dokázali. Myslím si, že jednou uspět je náhoda, dvakrát uspět je velké štěstí, třikrát a více uspět je těžká dřina (zeptejte se třeba Martiny Sáblíkové nebo Jaromíra Jágra). Když jsme v roce 1991 začínali, jeden náš partner říkal: domovní čistírna je jako žloutenka, když jí bude mít jeden ze vsi a bude spokojený, tak nakazí ty ostatní a brzy bude mít tuhle čistírnu celá vesnice. Ten příběh ale tak snadný nebyl, první rok jsme vyrobili 220 ks domovních čistíren, asi 80 jich prodali a dalších 140 nám zůstalo na zahradě. Byli jsme na pokraji krachu. Navíc se nám do čistíren nastěhovali mravenci (asi protože je to biologická čistírna?). Během jara dalšího roku se ale všechny čistírny po rozebrání a vyčistění prodaly. A od té doby cca 30 000 dalších. Myslím, že za to „žloutenka“ úplně nemohla. Ing. František Hnojna mi, když jsme se poprvé potkali říkal: velké čistírny odpadních vod pro města už jsou postavené nebo se postaví, ale ty malé si budou muset postavit lidi sami a my jim s tím pomůžeme. To byla jeho cesta, a já jsem rád, že jsem ji s ním, dokud to šlo, mohl sdílet. A že tou cestou jdeme dál a že po ní třeba půjdou i naši nástupci.