Přejít k hlavnímu obsahu

PSV Stavební

Bohaté zkušenosti s realizací staveb a stavebních celků má za sebou firma PSV Stavební. Za jakými projekty firma stojí a čím se odlišuje od konkurence, na to se zeptáme přímo v prostorách výrobního závodu v dalším díle Cest k úspěchu.

Přehrát video
  • Petr Ptáček

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Cíl podnikat jsem dříve neměl, přišla nečekaná nabídka a já ji přijal. Byla to výzva a já do toho šel.
Jak jste začal podnikat?
Od vojny jsem byl zaměstnán u relativně velké regionální stavební firmy, kde jsem se vypracoval z mistra, přes stavbyvedoucího až na post ředitele divize se zaměřením na přidruženou stavební výrobu tzv. na řemesla. V rámci reorganizace se z divize stalo samostatné s.r.o. a mně byl nabídnut obchodní podíl a funkce jednatele. Dalším vývojem jsem se stal jediným vlastníkem firmy.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Firma je na trhu od roku 2000, takže minulý rok měla výročí 20 let. Z původních 60 zaměstnanců jich teď máme 20, z 6 profesí realizujeme jednu hlavní a obratem se pohybujeme namísto 30 mil. někde mezi 50-60miliony za rok. Hlavní činností je výroba a montáž ocelových konstrukcí a dále zastřešení a opláštění hal a ostatních průmyslových či komerčních objektů. Za nejdůležitější mezníky v historii firmy považuji :
Samozřejmě její vznik a rozjezd
Odkup výrobní haly a dalších nemovitostí do vlastnictví firmy
Výběr jediného oboru podnikání a to ocelové konstrukce
Získání potřebných profesních oprávnění a certifikátů
Vznik samostatné divize montážních prací
Překonání hospodářské krize v roce 2009
Získání prvotřídního partnera pro financování
Vytvoření stabilní klientské základny
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Zásadní, je to, že většina našich aktivit je spojena se stavebnictvím. A rčení, že „ stavba je živý organizmus “ je 100% pravda, která se odráží ve všech procesech. Veškeré plánování má povahu vizí a slouží pouze jako pomůcka, jelikož se vše neustále aktualizuje a optimalizuje. Tato skutečnost vyvíjí někdy až extrémní požadavky na operativnost a flexibilitu našich lidí, zejména techniků. Dalším specifikem je fakt, že naše výroba je atypická. Až na výjimky je každá konstrukce originál – ať již z pohledu výroby - kde nelze proces robotizovat, tak vlastní montáže, která probíhá mnohokrát za velmi specifických podmínek. V našem oboru velký problém s odborným personálem ( zámečník, svařeč, montér ) , který fakticky není k dispozici. V neposlední řadě je to značný důraz na bezpečnost práce, zejména ochrana zdraví osob, což vyplývá z více faktorů : vše je atypické – různé tvary, různé hmotnosti, práce ve výškách a nad hloubkou, klimatické a povětrnostní vlivy, riziko zahoření po svařování, práce za provozu atd.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Zajistit zakázky v potřebném objemu a čase.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Optimisticky a s cílem dovybavit firmu potřebnou technologií.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Z obecného pohledu fakt, že firma si vytvořila dobré jméno na trhu. A dále třeba to, že natáčíme tento pořad.
Z profesního hlediska bych mimo desítek primárních i sekundárních konstrukcí ocelových konstrukcí po celém území ČR a jejich opláštění vyzdvihl :
Montáž ocelové konstrukce vrchní stanice lanové dráhy na Sněžce
Výstavba konstrukce a opláštění sítě parkovacích domů pro kola „ Bike Tower “ v ČR a SR Dvoupatrový ocelový skelet ( 200 t ) administrativní budovy v Dobrušce
Dodávka nosné ocel. konstrukce ( 100 t ) pro technologické zařízení ve Wahlstedtu ( SRN )
Průběžné dodávky konstrukcí pro stálého zahraničního partnera do automotive podniků
V podnikání u takto malé firmy a v našem oboru se všemi jeho specifiky je nutné investovat do lidí. Ne jen na počátku a finančně, ale zejména lidsky, aby vám věřili a stáli při vás, když to bude potřeba – a to se zatím daří.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Nic zásadního, měl jsem v tomto směru štěstí.
Čím se při své práci řídíte?
Intuicí a někdy okamžitým rozhodnutím – jsem ve znamení střelce. A nezapomínat, že zaměstnanci jsou lidi jako já, se svými rodinami a potřeby a tak k nim také přistupovat.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Průchod emocí, když se něco povede a jsem hrdý na svou firmu a své lidi.
Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat?
Je to velice subjektivní, ale na startu bych všem doporučil „být nohama na zemi “.
Prověřit si svoje finanční možnosti vs. předpokládané potřeby pro příslušné podnikání Vytyčit si hranice, co jsem ochoten obětovat a až kam jsem schopen zajít.
Zachovat si charakter a být rovný.